Goed doorlezen, dit bevat belangrijke informatie!

Inhoudsopgave:

 1. Voorwaarden mbt offertes
 2. Betaling
 3. Plaatsing door ons
  1. Inmeten
  2. Meerprijs
  3. Overige kosten
  4. Vrijmaken werkplek
  5. Meedenken door klant
  6. Afwerking binnen- en buitenzijde
  7. Lood bij bestaand kozijn
  8. Metselwerk
  9. Afvoer afval
  10. Schade tijdens plaatsing
  11. Meer/minderwerk en stagnaties
  12. Sluitprobleemen deuren
  13. Algemene oplossingen
  14. Schoonmaken
  15. Opleveringsformulier
 4. Plaatsing door klant zelf of derden
  1. Plaatsingsadvies
  2. Problemen oplossen door ons
 5. Verschillen montageklaar en bouwpakket
 6. Verschillen buitenbeglazing en binnenbeglazing
 7. Waaruit bestaat een tuindeurenset
 8. Garantie en garantievoorwaarden
  1. Garantie HR++ glas
  2. Onderhoud glas
  3. Garantie tuin/achterdeuren
  4. Garantievoorwaarden tuin/achterdeuren
  5. Schilderen van uw tuindeurset
  6. Klemmende deuren en garantie
  7. Garantie hang- en sluitwerk

#############################################################

  1. VOORWAARDEN EN OFFERTES

   De offerte is gemaakt met standaard HR++ beglazing. Bij nieuwbouw is, onder de 70cm. borstweringhoogte, veiligheidsglas verplicht. Bij breuk van het glas en daaruit voorkomende schade zijn wij niet aansprakelijk!

   Voor bestaande woningen die onder het oude bouwbesluit vallen is veiligheidsglas niet verplicht.
   – 1-zijdig gelaagd veiligheidsglas heeft een meerprijs van € 35,00 ex btw per m2
   – 2-zijdig gelaagd veiligheidsglas heeft een meerprijs van € 50,00 ex btw per m2

  2. BETALING

   – Bij opdrachten vragen wij standaard een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag.
   – Bij betaling het Factuurnummer vermelden, geen Offertenummer!
   – Bij annulering van de opdracht, welke door u als klant per e-mail, schriftelijk of mondeling is   gedaan rekenen wij alle reeds gemaakte kosten door aan u.
   – Restant van het bedrag één dag voor levering/plaatsen op onze rekening gestort.
   – Restant van de factuur kan ook “contant” of met “pin” worden betaald,  direct bij levering. Dus niet achteraf!
   – Zolang een factuur niet volledig is betaald, blijven wij eigenaar van de geleverde goederen en leveren wij niet uit.

   STANDAARD LEVERING: af werkplaats door u op te halen.
   BEZORGEN: is een optie en is door ons bij u thuis..

  3. PLAATSING DOOR ONS:

   1. Komen wij na goedkeuring van de offerte bij u langs om alles goed in te meten en door te spreken.
   2. De offerte aanneem prijs voor het plaatsen is altijd inclusief reiskosten etc. en op basis van plaatsing binnen 1 dag, anders word dit in de offerte aangegeven.
   3. Parkeerkosten, verwijderen elektra en verwijderen van cv zijn niet bij de offerte inbegrepen.
   4. Dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de werkplek ruim en een eventuele radiator verwijderd is. Waar gewerkt wordt, komt vuil vrij! Wij maken bij het zagen van muren gebruik van een waterzaag en stenenslijpmachine, dus u dient uw kostbare spullen (tv, radio,computer, cv thermostaat en andere gevoelige elektronica) goed af te dekken of even te verplaatsen om beschadigingen te voorkomen!
   5. Wij proberen natuurlijk zo netjes mogelijk te werken, maar vragen u als klant hier in mee te denken. Zodra je kozijnen en muren gaat slopen ligt de focus bij de jongens op het werk, en niet op een niet opgeruimde “Laptop” of iets dergelijks.
   6. De afwerking aan de buitenkant word door ons zo volledig mogelijk gedaan. Voor de binnenkant zorgt uzelf. In overleg kan dit door ons worden gedaan tegen een afgesproken prijs.
   7. Bij plaatsing van een kozijn waar in de huidige situatie ook een kozijn zit, blijft het oude lood boven het kozijn bestaan. Dit geld ook bij een bestaand stalen of betonlatei boven huidig kozijn.
   8. Indien er gemetseld word door ons, is dit exclusief voegwerk.
   9. Afvoeren van het afval is voor de klant, tenzij van tevoren overeengekomen tegen een afgesproken prijs. Indien u een aanhangwagen of container en een “kruiwagen” regelt, dan doen wij het daar gelijk in.
   10. Eventuele schade aan verborgen leidingen zijn voor de opdrachtgever.
   11. Het meer/minderwerk alsmede stagnaties buiten onze schuld, worden verrekend naar werkelijke kosten.
   12. Indien de deuren problemen vertonen met sluiten, en u alles binnen 3 weken heeft afgeschilderd, komen we het 1e jaar kosteloos bij u langs om de deuren goed af te stellen.
   13. Mocht er iets zijn, streven wij altijd naar een reële oplossing waar iedereen zich goed bij voelt.
   14. Schoonmaken: Wij ruimen het ruige materiaal op, bezemschoon. Stofzuigen en poetsen  is voor u.
   15. Wanneer een set door ons geplaatst of bezorgd wordt, wordt er door ons samen met de klant een opleveringsformulier ingevuld, en worden alle punten van de set nagekeken.
  1. PLAATSING DOOR DE KLANT ZELF / DERDEN:

   1. Willen wij u uiteraard van goed advies voorzien hoe u de set het beste kunt plaatsen, en kunt u ook altijd telefonisch contact opnemen voor vragen.
   2. Lukt het u of degene die de set voor u plaatst uiteindelijk niet om de set goed af te stellen, goed sluitend te krijgen etc, dan willen wij dit probleem wel voor u oplossen. Let op, hierbij hanteren wij een minimum tarief van € 125,00 ex btw, dat is incl 2 man uren. Hier komen de reiskosten en de eventuele extra uren bij.
  1. VERSCHIL MONTAGEKLAAR EN BOUWPAKKET

   1. Bij een Montageklare set is de set compleet klaar om te plaatsen, dus deuren afgehangen,  alle hang- en sluitwerk gemonteerd en glas geplaatst en gekit in de deuren en raamkozijnen.
   2. Bij een Bouwpakket krijgt u alles compleet los geleverd, dus alle hang en sluitwerk moet nog ingefreesd worden, glas is niet geplaatst, kozijnhout los geleverd zonder verbindingen.
  1. VERSCHIL BUITENBEGLAZING EN BINNENBEGLAZING

   1. Bij buitenbelazing zitten de glaslatten aan de buitenkant, en bij binnenbeglazing zitten de glaslatten aan de binnenkant. Deuren zijn standaard met binnenbeglazing, bij raamkozijnen kunt u kiezen uit beide type’s.
  1. TUINDEURSET BESTAAT UIT

   1. Meranti kozijnhout 66×110 en 90x110mm 140 Mu dekkend gegrond
   2. Merbau/Meranti tuindeuren, 140 MU dekkend gegrond, 38mm dik, 56mm tegen meerprijs mogelijk.
   3. Ivana 3 puntsluiting met verstelbare sluitkommen, SKG*** politiekeurmerk voor actieve deur.
   4. Twee kantschuiven met verstelbare sluitpotjes, of  Brinkman 1 hendel-systeem voor passieve deur.
   5. VH schilden Hoppe SKG** pc 72, of met kerntrekbeveiliging SKG*** politiekeurmerk.
   6. Acht stuks 89×89 gelagerde VH scharnieren, 3mm dik met dievenklauwen
   7. Tochtwering rondom en verhoogde 50mm brede tochtslijtprofiel op onderdorpel
 1. GARANTIE en GARANTIEVOORWAARDEN:

  1. Op het HR++ glas zit 10 jaar fabrieksgarantie (lek gaan, grauwe waas). NIET op de kit en de plaatsingskosten. Mocht dit binnen 1 jaar na plaatsing door “ons” optreden dan plaatsen wij dit kosteloos. Raakt een ruit na het 1e jaar tot max 10 jaar lek, is het glas gratis, plaatsing niet.
  2. Onderhoud: Nooit het glas reinigen met krassende producten of middelen.
  3. Op de tuin/achterdeuren zit 6 jaar fabrieksgarantie, mits afgeschilderd (onderkant deur heel belangrijk!). Dus niet alléén de buitenkant, maar ook de binnenkant helemaal afschilderen.
   De VH schilden met krukken even verwijderen voordat de set afgeschilderd wordt!
  4. Garantie van 6 jaar op de deuren vervalt onherroepelijk, wanneer de set niet binnen 3 weken afgeschilderd is! Het verhaal van “geen tijd hebben” of  “slecht weer” is géén excuus. Met 3 weken aan tijd is er altijd wel een droge dag en ook wel iemand die de set voor u wil afschilderen!
  5. Het kozijn en deuren zijn dekkend gegrond. Het is echter wel zaak dat de complete set binnen 3 weken wordt afgeschilderd voor het beste resultaat en om werking van de deuren te voorkomen en aanspraak te kunnen maken op de fabrieksgarantie!
  6. Heeft u last van klemmende deuren en u heeft de set niet afgeschilderd binnen 3 weken (onderkant deuren heel belangrijk!), dan zijn de herstelkosten voor u.
   Hierbij hanteren wij een minimum tarief van € 125,00 ex btw, dat is incl. 2 manuren. Hier komen de reiskosten en eventuele extra uren bij. Uurtarief manuur is € 39,00 ex btw per uur
  7. Op het hang en sluitwerk zit 5 jaar garantie.

Groetnis, Seye Herke Brinkman